சேமிப்புக் காப்பீட்டுத் திட்டம்

அறுவடை செய்ததில் இருந்து சந்தைக்கு வரும் வரை நெல்லை இருப்பு வைக்க வேண்டும். பங்குகளை வாங்கும் முதலீட்டாளர்களின் ஆபத்தை குறைக்கும் வகையில் இந்த காப்பீடு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இயற்கை சீற்றங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் பூச்சிகளால் ஏற்படும் சேதங்கள் காரணமாக தனியார் வீடுகளில் சேகரிக்கப்படும் நெல் இருப்பு செலவை ஈடுசெய்யும் வகையில் இந்த காப்பீட்டுத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டைகளை வழங்குவதில், முக்கியமாக கவர்கள் கிடங்கில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் கிடங்கு கட்டிடத்தின் தன்மையைப் பொறுத்து, கூடுதல் கவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இங்கு, நிறுவனங்கள் மற்றும் பங்கு சேகரிப்பாளர்களுக்கு காப்பீடு வழங்கும் போது, ​​நிறுவனம் வாங்கிய பங்கின் மதிப்பின் அடிப்படையில் கவரேஜ் வழங்கப்படுகிறது.

அறுவடை செய்ததில் இருந்து சந்தைக்கு வரும் வரை நெல்லை இருப்பு வைக்க வேண்டும். பங்குகளை வாங்கும் முதலீட்டாளர்களின் ஆபத்தை குறைக்கும் வகையில் இந்த காப்பீடு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இயற்கை சீற்றங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் பூச்சிகளால் ஏற்படும் சேதங்கள் காரணமாக தனியார் வீடுகளில் சேகரிக்கப்படும் நெல் இருப்பு செலவை ஈடுசெய்யும் வகையில் இந்த காப்பீட்டுத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டைகளை வழங்குவதில், முக்கியமாக கவர்கள் கிடங்கில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் கிடங்கு கட்டிடத்தின் தன்மையைப் பொறுத்து, கூடுதல் கவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இங்கு, நிறுவனங்கள் மற்றும் பங்கு சேகரிப்பாளர்களுக்கு காப்பீடு வழங்கும் போது, ​​நிறுவனம் வாங்கிய பங்கின் மதிப்பின் அடிப்படையில் கவரேஜ் வழங்கப்படுகிறது.

ஒரு ஏக்கருக்கு இருப்புத் தொகை ரூ. 100,000 க்கு குறைவாக இருந்தால், வெள்ளம், வறட்சி மற்றும் காட்டு யானை அபாயங்கள் உட்பட அனைத்து இயற்கை ஆபத்துகளும் காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகை ரூ. 100,000 அல்லது அதற்கு மேல் மற்றும் அனைத்து அபாயங்களும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

காப்பீட்டின் தன்மைஇடர் கவரேஜ்காப்பீட்டு பிரீமியம் (ஒரு ஏக்கருக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையில்)
ஒரு ஏக்கருக்கு காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.100,000/-க்கும் குறைவாக உள்ளதுவெள்ளம், வறட்சி மற்றும் காட்டு யானைகள் உட்பட அனைத்து இயற்கை ஆபத்துகளும்
ஒரு ஏக்கருக்கு 100,000/-அனைத்து ஆபத்துகளும்சகோதரிக்கான காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.100,000/- என்றால் ரூ.100,000/-க்கான காப்பீட்டு பிரீமியம் 6.4% = 6,400/-
ஒரு ஏக்கருக்கு 100,000/- அதிகம்அனைத்து ஆபத்துகளும்ஏக்கருக்கு ரூ.100,000/- வரையிலான 6.4% இன்சூரன்ஸ் பிரீமியத்திற்கு கூடுதலாக, ரூ.100,000/-க்கு அதிகமான தொகைக்கு 9% கூடுதல் காப்பீட்டு பிரீமியமாக வசூலிக்கப்படும்.

சேமிப்புக் காப்பீடு தொடர்பான காப்பீட்டுத் தொகையைப் பெற,

உங்கள் பகுதியில் உள்ள வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற காப்பீட்டு வாரியத்தின் மாவட்ட அலுவலகங்கள்/ வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற காப்பீட்டு வாரியத்தின் பிரதிநிதிகள்/ வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவி அலுவலர்களை சந்திக்கவும்.