தொடர்பு கொள்ளவும்

தலைமை அலுவலகம்

எண். 117, சுபத்ராராம சாலை, கங்கொடவில,
நுகேகொட, இலங்கை.
  • சூடான எண்: 011 238 4000
  • எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்: info@aib.gov.lk