நிகழ்வுகள்

2023.01 முகவர் நெட்வொர்க்கிற்கு புதிய முகவர்களை நியமித்தல்

விவசாயக் காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதிய விற்பனையை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் கடந்த மாதத்தில் முகவர் வலையமைப்பிற்கான புதிய முகவர்கள் ஆட்சேர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி, பிரதிநிதிகள் நியமிக்கப்பட்டு, நாடளாவிய ரீதியில் மாவட்ட மட்டத்தில் ஆரம்ப பயிற்சி அமர்வுகள் நடத்தப்பட்டன.

2023.02 ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் பயிற்சித் திட்டம்

2023.03. கம்பஹா மாவட்டத்தில் பயிற்சித் திட்டம்

2023.04 தேசிய மரம் நடும் விழா “நாட்டை சுவாசிக்கும் சகுனம்”

விவசாய அமைச்சு மற்றும் விவசாயம் மற்றும் விவசாய காப்புறுதி சபையின் முயற்சியின் கீழ், தேசிய மர நடுகை விழா 20/04/2023 அன்று நாடளாவிய ரீதியில் மாவட்டங்களில் "நாட்டிற்கு உயிர்மூச்சு விடும் ஐஸ்வர்யம்" என்ற தொனிப்பொருளில் நடைபெற்றது. அதன் தேசிய வேலைத்திட்டம் விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி சபையின் களுத்துறை மாவட்ட அலுவலக வளாகத்தில் விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி சபையின் தலைவர் மற்றும் பணிப்பாளர் நாயகம் உட்பட அதிகாரிகள் பலரின் பங்குபற்றுதலுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது. டபிள்யூ. எம். [...]

2023.05. பயிற்சி மையம் மற்றும் காப்பகங்கள் திறப்பு

பொரலஸ்கமுவவில் அமைந்துள்ள விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி சபை பயிற்சி நிலையம் மற்றும் காப்பகம் 14.03.2023 அன்று கௌரவ விவசாய அமைச்சர் திரு.மகிந்த அமரவீர அவர்களின் தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

நிகழ்வுகள் – தகவல் தொழில்நுட்ப அடிப்படைப் பயிற்சித் திட்டம் – 2023.08.05 & 06

நிகழ்வுகள் - தகவல் தொழில்நுட்ப அடிப்படைப் பயிற்சித் திட்டம் - 2023.08.05 & 06