මහනුවර තැන්නෙකුඹුර සංචාරක නිවාඩු නිකේතනය

2024/03/29 සිට ආරම්භ කරනු ලැබූ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ මහනුවර සංචාරක නිවාසය සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ නේවාසික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා විවෘතව පවතී. මෙම සංචාරක නිවාඩු නිකේතනයේ වැඩිහිටි පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු සඳහා පහසුකම් සලසා ඇත.

මෙම නිවාඩු නිකේතනයේ සිට සංචාරක ස්ථාන දක්වා ඇති දුර පහත පරිදි වේ.

  • ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට 3Km
  • බහිරව කන්දට 7.5Km
  • හන්තාන සඳගිරි සෑය 11Km
  • පේරාදෙණිය උද්භිත උද්‍යානය 7Km

කොන්දේසි සහ තොරතුරු සඳහා පහත අයදුම්පත බාගත කර ගන්න.

අයදුම්පත

බාගත කරන්න

ප්‍රධාන කාර්යාලයමහනුවර කාර්යාලය
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයනියෝජ්‍ය /සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
අංක 117,කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
සුභද්‍රාරාම පාර,අංක 03,
ගංගොඩවිල,සෙමනේරියන් උද්‍යානය,
නුගේගොඩතැන්නෙකුඹුර
දු. අංක. - 011 238 4000දු.අංක - 071 348 5465 / 081 238 4038

ඔබගේ මෝටර් රථය සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය,

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?