இத்திட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் வர்த்தக ரீதியாகவும் ஏற்றுமதி நோக்கத்திற்காகவும் பயிரிடப்படும் இஞ்சி, மஞ்சள், இலவங்கப்பட்டை, மிளகு, அன்னாசி, பப்பாளி, வாழை போன்ற பயிர்களுக்கு காப்புறுதி வழங்கப்படுகிறது.

மற்ற பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் இயற்கைப் பேரிடர்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம் மற்றும் காட்டு யானை சேதம் போன்ற அபாயங்களை உள்ளடக்கும்.

எண்காப்பீட்டின் தன்மைகாப்பீட்டுத் தொகை ரூ. (ஒரு ஏக்கருக்கு அதிகபட்சம்)காப்பீட்டு பிரீமியம் (ஒரு ஏக்கருக்கு காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகைமுதன்மையாக மூடப்பட்ட அபாயங்கள்
1இஞ்சி200,000.007%இயற்கை சீற்றங்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம், காட்டு யானை சேதம்
2மஞ்சள்700,000.007%இயற்கை சீற்றங்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம், காட்டு யானை சேதம்
3இலவங்கப்பட்டை400,000.007%இயற்கை சீற்றங்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம், காட்டு யானை சேதம்
4மிளகு400,000.007%இயற்கை சீற்றங்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம், காட்டு யானை சேதம்
5*அன்னாசி400,000.007%இயற்கை சீற்றங்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம், காட்டு யானை சேதம்
6*பப்பாளி300,000.007%இயற்கை சீற்றங்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம், காட்டு யானை சேதம்
7*வாழை300,000.007%இயற்கை சீற்றங்கள், நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள், பூச்சி சேதம், காட்டு யானை சேதம்

மேற்கூறிய பயிர்கள் தவிர, ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் பறவை அல்லாத பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய விண்ணப்பிக்கும் போது, ​​அந்த பயிர்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது நிலவும் சாகுபடி செலவின் அடிப்படையில் காப்பீடு பெறலாம்.

இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், பயிர்களுக்குக் காப்பீடு செய்யும் போது தேவைக்கேற்ப பின்வரும் கூடுதல் காப்பீடுகளை வழங்க முடியும்.

கவரேஜ்காப்பீட்டுத் தொகையில்
காட்டு விலங்குகளால் ஏற்படும் சேதம் (காட்டு யானை சேதம் தவிர)1%
*முதல் அறுவடை செய்த நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு இடைப்பட்ட பயிர்களுக்கு காப்பீடு1%

*இடைவெளி பயிர்களுக்கு முதல் அறுவடைக்குப் பிறகு காப்பீடு காலாவதியாகிறது. இந்த கூடுதல் காப்பீடு கிடைத்தால், காப்பீடு செய்யப்பட்ட காரணத்தால் பயிர்களுக்கு ஏற்படும் சேதத்திற்கான இழப்பீடு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. சந்தை இழப்பு இதன் கீழ் வராது.

பரப்பளவு (குறைந்தபட்சம் ஒரு யூனிட்)

ஒவ்வொரு பயிருக்கு குறைந்தபட்சம் ¼ ஏக்கர் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் மட்டுமே, அந்த பயிர் காப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பான காப்பீட்டுத் தொகையைப் பெற,

உங்கள் பகுதியில் உள்ள வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற காப்பீட்டு வாரியத்தின் மாவட்ட அலுவலகங்கள்/ வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற காப்பீட்டு வாரியத்தின் பிரதிநிதிகள்/ வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவி அலுவலர்களை சந்திக்கவும்.